BTV Tuần Việt Nam… ng. vãi lúa

Một trong hàng chục, hàng trăm ví dụ để giải thích cho việc Tuần Việt Nam (con lai của VNN) phải âm thầm đóng cửa chuyên mục Độc giả nhặt sạn. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 vừa qua, các chuyên gia mạng của Mỹ đã “ngửi” thấy dấu hiệu của những đợt công […]

Giăng sáng uống bia với thịt chó

Gì chứ, không có gì bất mãn hơn là uống bia với Vượng ghẻ với lị Tú trứng. Thằng Vượng ghẻ uống mỗi chai rồi tranh thủ chạy vào lướt web. Thằng Tú trứng cũng mỗi chai rồi ngồi nói phét với lại chửi đổng rồi cười khềnh khệch. Lần sau ông kiếm hai cái […]

Pidgin trù Flickr?

Thỉnh thoảng có cái ảnh mới, cho lên Flickr nhưng chả ai xem. Chắc lại tại không biết . Thế thì mở Pidgin rồi “treo” lên “status” (dịch là “trạng thái” chuối quá, nhưng không nghĩ ra cái gì khác :P). Nếu sau khi đăng nhập thì mà đặt nội dung trạng thái có […]

SBD và đám preg_ với một đống ? rồi ?

QHXD1.00001 = QHXD100001 = QHXD.00001 = QHXD1 (= …) = D00001 = 00001 = 1 Thật bó tay với cái số báo danh 😥 Mà cũng tại thằng hâm quá cầu toàn :p if ( preg_match("/^((QH[a-z])?(C|D[1-6]?)?\s?)?\d+$/i", $input) ) { $uniQuery = $examgroupQuery = ''; // Get the last 5 numbers // because we'll never have […]