Tìm việc

Công việc có thể đảm nhận:

  • Biên tập bài, ảnh cho báo điện tử;
  • Chụp ảnh (thể loại: chân dung, đời thường, sự kiện);

Thu nhập tối thiểu: 4 triệu/tháng

Cách thức làm việc: bán thời gian hoặc toàn thời gian