Month: August 2007

Ghêm on nai

Tay phải cầm chuột: di, trỏ, bấm. Tai trái lom khom trên bàn phím: 1…

Oải

VirtualBox không hỗ trợ DirectX. Oải quá trời… Có lẽ nào lại phải đi kiếm…

Lú!

Định viết cái gì đó nhưng lại quên cha nó mất. Chơi game oải quá.…