Oải

VirtualBox không hỗ trợ DirectX. Oải quá trời…

Có lẽ nào lại phải đi kiếm VMWare?


Chuyên mục: