Tranh hót

Chỉ tiếc là cho đến nay, sau bao đời nâng cấp máy tính, đổi ổ cứng, chỉ còn lại duy nhất một tác phẩm.

Bo đì pên tinh ở hội đền Lảnh

“Body painting” có lẽ là để cho lễ hội thêm “đương đại”, thêm hấp dẫn, thêm màu sắc và thêm chỗ để phá máy ảnh. Việc người dân địa phương làm mẫu là chủ trương nhằm tránh hiện tượng sân khấu hoá và cũng là cách mang tới họ những trải nghiệm mới mẻ: trở……