Chuyên mục
Chụp ảnh

Đi làm mang gì? Phiên bản 2020

Nếu như bây giờ là tháng 4, tháng 5 năm 2020 thì nhất định bức ảnh trên sẽ có một đống khẩu trang. Còn giờ đã là tháng 8, ở Việt Nam chưa có ai chết vì vi-rút SARS-CoV-2 nhưng số người thất nghiệp vì COVID-19 thì chưa đếm xuể. Anh thì tuy ít việc nhưng vẫn đi làm đều đều.