sorting


  • Dùng Python xếp danh sách theo bảng chữ cái tiếng Việt

    Dùng Python xếp danh sách theo bảng chữ cái tiếng Việt

    Anh sắp xếp danh sách mà mỗi dòng chỉ có duy nhất một từ thì không có vấn đề gì, cho khi phải xếp lại danh mục từ của một từ điển…

  • WooCommerce: Xếp sản phẩm mới nhất trước, hết hàng sau cùng

    WooCommerce: Xếp sản phẩm mới nhất trước, hết hàng sau cùng

    Vào một ngày đẹp trời anh nhận lời cấu hình lại một cái website dùng WooCommerce – thứ mà anh chưa bao giờ chính thức dùng. Khách hàng yêu cầu là phải sắp xếp sản phẩm mới nhất trước nhưng cái nào hết hàng rồi thì phải cho xuống dưới cùng. Tưởng là chỉ việc bấm chuột, ai dè WooCommerce không có tuỳ chọn kiểu như thế.