party


  • [Slides] Thêm một đám cưới

    [Slides] Thêm một đám cưới

    Đám này tí nữa thì không chụp. Cô dâu chú rể rất tự nhiên, cả nhà vui vẻ, còn mình thì chụp rất khoẻ.