Nick Út


  • Nick Út ở CMP

    Nick Út ở CMP

    Trong trường quay thì mọi người đều xưng “em” gọi “anh” với Nick Út. Lúc ra về thì một số bạn gọi Nick Út là “thầy”.