Xem nhật thực ở Hà Nội

Mấy hôm nay các báo, các diễn đàn, các mạng xã hội đua nhau đưa tin về hiện tượng nhật thực ngày 22/7/2009. Thiên hạ đua nhau đẻ ra hàng loạt các bài viết, thảo luận, hỏi đáp về bản chất, diễn biến, thời gian, phương pháp quan sát, thiết bị quan sát cũng như……