Một tuần chín cụ

NGND Phan Đại Doãn - nguyên giảng viên Khoa Lịch sử. Hà Nội, tháng 8/2014.

Điều băn khoăn lớn nhất bây giờ là phim màu chỉ còn năm cuộn Portra 400, một cuộn Pro 400H, một cuộn Provia 100F và hai cuộn Ektar 100. Trong khi đó danh sách thì vẫn còn rất dài…