Chuyên mục
~/.history

Chuyển latin1 sang utf8, trường hợp WordPress

Mình có một cơ sở dữ liệu WordPress với mấy nghìn bài viết nhưng từ ngày xưa lại dùng bảng mã latin1, tuy hiển thị không khó khăn gì nhưng đôi lúc cũng thật là bất tiện.

Chuyên mục
~/.history

Mã của anh Bộ

Để làm cái tra cứu thông tin dự thi cho thí sinh ở tuyensinh.ussh.edu.vn, em cần phải có dữ liệu về một loạt các mã của anh Bộ: mã trường phổ thông, mã tỉnh, mã trường dự tuyển, mã ngành.