linux


 • Lấy cấu hình để chạy mã bash an toàn hơn

  Lấy cấu hình để chạy mã bash an toàn hơn

  Dùng source để đọc cấu hình mà chẳng may bị hách cơ chèn một lệnh kiểu như rm -rf * vào thì nó cũng chạy mẹ nó lệnh đấy luôn.

 • Lên Google Drive với Raspberry Pi + rclone + screen

  Lên Google Drive với Raspberry Pi + rclone + screen

  Giờ chạy rclone rồi thì phải đợi nó đồng bộ cho xong. Tức là phải giữ kết nối ssh. Ơ thế thì cứ phải để iMac chạy theo à?

 • Gửi email từ dòng lệnh

  Gửi email từ dòng lệnh

  Trong bài viết hơi dài dòng do lối diễn đạt này, anh Lựợm sẽ chia sẻ cách cấu hình sendmail để gửi thư thông qua SMTP của Gmail mà anh đã học mót được trên mạng.

 • ssh không cần mật khẩu

  ssh không cần mật khẩu

  Ngay cả khi anh thích gõ mật khẩu mỗi lần truy cập cho khỏi quên thì những tác vụ kiểu như tự động rsync đến một máy khác sẽ buộc anh phải ssh không cần mật khẩu. Làm thế nào đây?

 • Tự động sao lưu cơ sở dữ liệu

  VPS anh quản lí chẳng cài phần mềm quản lí hosting nào mà tất cả đều là ssh rồi cấu hình thủ công. Mỗi website anh tạo cơ sở dữ liệu và người dùng cơ sở dữ liệu riêng. Vậy thế thì sao lưu kiểu gì?

 • Mấy nhận xét về dịch vụ VPS trong nước

  Cá mập cắn cáp ngày càng nhiều và hung dữ, vì thế anh Lựợm tính chuyện chuyển sang dùng VPS trong nước và cuối cùng đã có một lựa chọn thật bất ngờ.