lang thagn


  • Ngã tư

    Thằng oắt con, hỏi gì cũng không nói >:P