Ứng xử khi bị ăn cắp ảnh

Hoạ tiết kính vỡ: www.publicdomainpictures.net.

Không có một khuôn mẫu nào cho phản ứng và hành động của người sở hữu bản quyền khi tác phẩm bị xâm hại. Điều này một mặt tuỳ thuộc vào nhận thức của tác giả, mặt khác còn liên quan tới các mối quan hệ và những toan tính thiệt hơn khác.

Dự án ảnh tư liệu “Bộ tứ siêu đẳng”

Dự án "Bộ tứ siêu đẳng" của Phạm Thành Long / documentary.vn

"Bộ tứ siêu đẳng" là một dự án ảnh tư liệu có ý tưởng khởi đầu từ cuối năm 2014 và nhưng phải đến tận cuối năm 2018 tôi mới có điều kiện khởi động lại.