kiến chúc


  • Đền Đô (Bắc Ninh)

    Sau một hồi tìm hiểu trên Xờ cai đo chấm com, lngt quyết định dành cả chiều thứ 7 (10/01/2009) sang đền Đô chụp ảnh.