Đi làm mang gì? Phiên bản 2020

My everyday carry, 2020 version. Photo: Pham Thanh Long / documentary.vn

Vì năm nay đã già và công việc thì có sự thay đổi nên điểm khác biệt dễ nhận ra nhất là anh chỉ mang một thân máy chứ không phải hai cái như những năm trước.