faceless city


  • Phố đông vắng mặt người

    Phố đông vắng mặt người

    “Phố đông vắng mặt người” sẽ là một dự án dài hơi, song cũng dễ mà hụt hơi. Bởi vì cái gì càng dễ chụp được thì lại càng khó gây ấn tượng.