du lịch


  • Đầu năm 2011 đi Lóng Luông

    Đầu năm 2011 đi Lóng Luông

    Đi Lóng Luông xem người Mông ở Mộc Châu chuẩn bị ăn tết cổ truyền.

  • Hải Vân – Đà Nẵng – Hội An

    Trên đường đi thì một máy bị hỏng cửa trập, dùng một máy cứ phải đổi ống kính liên tục đến phát điên. Đi taxi thì rơi mất điện thoại, không rõ lái xe tử tế hay là vì mình dùng máy không sim nữa nên vẫn lấy lại được :p.