Đà Nẵng


  • Hải Vân – Đà Nẵng – Hội An

    Trên đường đi thì một máy bị hỏng cửa trập, dùng một máy cứ phải đổi ống kính liên tục đến phát điên. Đi taxi thì rơi mất điện thoại, không rõ lái xe tử tế hay là vì mình dùng máy không sim nữa nên vẫn lấy lại được :p.