Ra sân sờ cho biết

Chiều nay vừa đi chụp một giáo sư nguyên chủ nhiệm khoa về, rồi chụp cho một cán bộ chuẩn bị lên đội trưởng thì phát hiện Nguyễn Thất Học đã rủ đồng bọn xuống sân trường chụp ảnh. Thôi thì tranh thủ thử mang đèn đóm ra sân xem thế nào.