Chuyên mục
Chuyện khác

Làm chiếc bàn để chụp tether

Hai ngày sau, cũng vào một buổi chiều nhưng không có mưa rơi, chiếc bàn không được đẹp như kì vọng ấy được dùng cho buổi chụp đầu tiên.