Chuyên mục
~/.history Chụp ảnh

Đề nghị Google gỡ URL vi phạm bản quyền

Nếu tìm trên Google mà thấy có website ăn cắp ảnh của mình thì cách xử lí ít ồn ào và hiệu quả nhất là đề nghị Google loại bỏ trang đó khỏi danh mục.