bản quyền


 • Cập nhật siêu dữ liệu cho ảnh đã tải lên website

  Cập nhật siêu dữ liệu cho ảnh đã tải lên website

  Nhân lúc Hà Nội siết chặt giãn cách, anh bèn tìm đường để thay đổi thông tin bản quyền mà không phải thay hàng loạt ảnh đã tải lên website.

 • Đề nghị Google gỡ URL vi phạm bản quyền

  Đề nghị Google gỡ URL vi phạm bản quyền

  Nếu tìm trên Google mà thấy có website ăn cắp ảnh của mình thì cách xử lí ít ồn ào và hiệu quả nhất là đề nghị Google loại bỏ trang đó khỏi danh mục.

 • Ứng xử khi bị ăn cắp ảnh

  Ứng xử khi bị ăn cắp ảnh

  Không có một khuôn mẫu nào cho phản ứng và hành động của người sở hữu bản quyền khi tác phẩm bị xâm hại. Điều này một mặt tuỳ thuộc vào nhận thức của tác giả, mặt khác còn liên quan tới các mối quan hệ và những toan tính thiệt hơn khác.