Đền Đô (Bắc Ninh)

Sau một hồi tìm hiểu trên Xờ cai đo chấm com, lngt quyết định dành cả chiều thứ 7 (10/01/2009) sang đền Đô chụp ảnh. Ngũ long môn Thuỷ đình Thuỷ đình Đền Đô – còn gọi là Cổ Pháp Điện hay đền Lý Bát Đế – là nơi thờ 8 vị vua nhà Lý.……