ảnh ọt


  • Chán phát điên

    Chán phát điên

    Mấy ngày nay chả làm ăn được gì. Xung quanh thì rối tung với mấy trò tự kiểm điểm, bắt bớ, ngoại xâm, phá hoại. Chán phát điên.