Tháp Po Klong Garai

Tháp Po Klong Garai

Tháp Po Klong Garai được xây dựng vào cuối thế kỉ 13, đầu thế kỉ 14 để thờ vua Po Klong Garai (1151 – 1205). Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chăm này là một quần thể gồm 3 tháp, trong đó tháp chính có độ cao là 20,5 mét.

Hiện nay di tích là nơi diễn ra nhiều hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng. Đặc biệt là lễ hội Katê – Tết của người Chăm theo đạo Bà-la-môn.

“Giới nghiên cứu đã xếp Pô Klong Garai vào phong cách Muộn, sau các phong cách: Mỹ Sơn E1 – Hòa Lai – Đồng Dương – Mỹ Sơn A1 – Bình Định. Đây cũng là nhóm đền – tháp được xây dựng hoàn chỉnh, cuối cùng trong tổng thể các kiến trúc tháp Champa.”

(dsvh.gov.vn)

Chuyên mục: