Thi đại học

Trượt giá điểm chuẩn

Cách đây 20 năm, một suất cơm bụi khu vực Thanh Xuân có giá khoảng 3.000đ, tức là bằng 1/10 giá cơm bụi bây giờ. Thậm chí, trong KTX Mễ Trì, người ta có thể mua suất cơm 1.000đ.

Hồi đấy điểm thi đỗ Nhân văn trung bình khoảng 20 điểm. Giờ một số ngành phải xấp xỉ 30 điểm mới đỗ thì cũng là bình thường.


Chuyên mục: