Xe máy

Xã giao mạng

Các bạn cũng thừa biết rằng đôi khi một người lên FB đăng tút để tỏ ra quan tâm tới một nhân vật nào đó (thường là mới lên chức hoặc vừa qua đời) thì chưa chắc là người đấy quan tâm tới nhân vật đó mà thực tế rất có thể là vì người tỏ ra quan tâm đó đang thể hiện rằng mình quan tâm tới những người đang tỏ ra quan tâm tới nhân vật đó mà thôi.


Chuyên mục: