3 ngày đầu tháng 9 năm 2012

Đau mắt, về quê, 2 bữa cỗ to, 2 bữa bún riêu cua, 2 miếng bánh pizza, 12 quả ổi, bốt 22 ảnh…

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22