Hà Nội 120603

Ốm quá mà nằm mãi cũng không khoẻ lên được. Ra đường nhiều cảnh lung linh loè loẹt thế mà về nhà trông cứ âm âm u u.

01
01
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09

Hi vọng không ốm đến hết mùa cốm.