Để lần sau vậy

Vác một đống chân cẳng ô dù đèn đóm đi mà lại chả đụng đến tí nào. Vì cũng không tối lắm và vì không muốn làm phiền. Có một loạt các vị mà mình biết như Phạm Đức Dương, Chu Hảo, Bùi Văn Nam Sơn, Nguyên Ngọc và một nửa còn lại thì không biết.

Mỗi vị có từ 30 giây đến hơn 1 phút vừa chính diện, vừa nghiêng vai.

8 phút được 7 cái ảnh trông giống ảnh thẻ. Nhưng quan trọng hơn là biết mặt. Mọi sự cứ để lần sau vậy.

Bùi Văn Nam Sơn họp ở Nguyễn Du. Hà Nội, trưa nay.
Bùi Văn Nam Sơn họp ở Nguyễn Du. Hà Nội, trưa nay.