Phát biểu ở hội thảo

Hội thảo “Nghiên cứu Việt Nam: Tiếp cận liên ngành trong bối cảnh toàn cầu hoá”, phiên khai mạc, sáng 04/12/2011.

Engaging with Vietnam (1)
Engaging with Vietnam (1)
Engaging with Vietnam (2)
Engaging with Vietnam (2)
Engaging with Vietnam (3)
Engaging with Vietnam (3)

Chuyên mục: