Khai mạc Long Biên Phét ti vồ 2010

Năm ngoái trông hoành tráng còn năm nay thì tổ chức vội vội vàng vàng, chương trình rỗng tuếch, nát vụn. Nhưng ảnh năm nay lại khác, phần vì trời đẹp, phần vì máy tốt, trình Lightroom lên tay, phần vì cả tháng chỉ biết chụp trong nhà.

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo

Xem thêm tại đây.


Chuyên mục: