Năm 2010 – tháng 01

Hết tháng 01/2009 thì người ta cũng đã ăn xong Tết nguyên đán. Còn năm nay thì phải 2 tuần nữa. Nói thế để có cớ mà biện minh cho tháng 01/2010 ít ảnh và không có ảnh nào có thể gọi là tạm được trở lên.

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo

Tháng 2 chụp gì? Chắc lại tết nhất, lễ hội lễ hiếc. Chỉ mong đi được 2 đám: vật Liễu Đôi và cày tịch điền ở Đọi Sơn. Toàn Hà Nam đất mẹ anh hùng cả :p.