Ngày này năm xưa

Bắt chước một số bờ lốc nào đó không nhớ có cái mục này, mình cũng làm thử một cái.

function ttnnLastYears() {
 global $wpdb;

 $postTable = $wpdb->prefix . "posts"; 

 $cY = gmdate('Y'); // Current year
 $cM = gmdate('m'); // Current month
 $cD = gmdate('d'); // Current day 

 $results = $wpdb->get_results("SELECT ID, YEAR(post_date_gmt) AS pYear
  FROM $postTable
  WHERE post_date_gmt REGEXP '[0-9]{4}-$cM-$cD'
  AND (post_type='post' AND post_status='publish')
  AND YEAR(post_date_gmt) != '$cY'");

 if ($results) {
  echo "<h3 class='sub'>Ngày này năm xưa</h3><ul>";
  foreach ($results as $r) {
   $id = $r->ID;
   $year = $r->pYear;
   $link = get_permalink($id);
   $title = get_the_title($id);
   echo "<li>$year &ndash; <a href='$link'>$title</a></li>";
  }
  echo "</ul>";
 }
}

Lúc đầu tưởng là lằng nhằng lắm, nhưng hoá ra cũng đơn giản.

T/B:
Thực ra mình bốt bài này là vì lâu lắm rồi toàn bốt ảnh iếc, giờ muốn thay đổi không khí một tí :mrgreen:

Tiếc là ngày này năm xưa mình chả viết lách gì nên không biết máy chủ này nó có chạy đúng không (vì liên quan đến giờ GMT).


Chuyên mục:

,