Đi hội trại nghịch sờ tro bít

Hội SV thành phố có liên hoan cắm trại gì đấy. Trường Nhân văn cũng tham gia. Chiều nay chấm trại, định đi mà quên mất.

Đang ăn tối thì thằng Khánh cave gọi. Ra đến nơi thì chả có cóc khô gì. Đành làm vài cái ảnh nhăng nhít xong rồi về. Tự dưng mất cả đống xăng với lại 3000đ gửi xe.

Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo
Photo

À, cũng chả định bốt mấy cái ảnh vớ vẩn này lên đâu, nhưng vì đang điều chỉnh giao diện nên làm cái bài mới xem thế nào.