Tỉ lệ 16:10

Tặng bạn Dung con bướm đậu trên hoa mào gà :mrgreen: