Hội thi tiếng hát SV 2008: Khói và ngược sáng

KTX Mễ Trì, ngày 19-22 tháng 11 năm 2008.