Phát hiện không mới

Hoá ra, ngay từ năm 1945, sau khi giành độc lập, nước mình đã có chương trình đào tạo IT, mà đấy còn là chủ trương của chính phủ hẳn hoi.

Ông nào không tin thì cứ xem phim tài liệu “75 năm Đảng Cộng sản Việt Nam”.


Chuyên mục:

,