Đồng bộ hoá dữ liệu trình duyệt

Đối với những người thường xuyên dùng Internet trên nhiều máy khác nhau thì một trong những vấn đề nan giải nhất là việc đồng bộ hoá dữ liệu trình duyệt (lịch sử duyệt web, đánh dấu, cookie, mật khẩu đã lưu,…). Để giải quyết khó khăn này, Google đã cho ra mắt thành phần mở rộng Google Browser Sync cho người dùng Firefox. Với công cụ này, dữ liệu của bạn sẽ được lưu trên máy chủ của Google và được quản lí thông qua một tài khoản Google (có thể thiết lập tại trang Google Accounts) cùng một số PIN để mã hoá dữ liệu.

1. Cài đặt

Để cài đặt, bạn mở trang Google Browser Sync rồi nhấn vào biểu tượng màu xanh ở ô “Install Now”. Nếu đây là lần đầu tiên bạn cài thành phần mở rộng từ Google, sẽ có một thanh lưu ý hiện ở đầu trang. Bạn phải nhấn vào “Edit Options…”, cửa sổ “Alowes Sites” sẽ hiện ra, bạn nhấn nút “Allow” để thêm Google vào danh sách các site được phép cài đặt. Sau đó nhấn OK để trở lại trang cài đặt và nhấn “Agree and Install” để chuyển sang bước tiếp theo. Sau cùng, bạn nhấn nút “Install Now” để cài lên máy.

Sau khi cài đặt xong, bạn phải đóng mọi cửa sổ Firefox và khởi động lại trình duyệt để có thể sử dụng công cụ này.

2. Sử dụng

Khi khởi động lại, Google Browser Sync sẽ tự động chạy phần cấu hình. Bạn nhập tài khoản Google và mật khẩu của tài khoản đó. Sau đó bạn sẽ phải nhập số PIN. Đây là chuỗi kí tự dùng cho việc mã hoá dữ liệu của bạn. Trong phần “Sync Settings”, bạn có thể chọn thông tin muốn đồng bộ hoá cũng như muốn mã hoá hay không.

Khi chuyển sang máy khác, bạn chỉ cần lặp lại các bước trên với cùng địa chỉ Gmail và số PIN.

Ở các lần chạy sau, Google Browser Sync sẽ tự động đồng bộ hoá dữ liệu cho bạn.

Để thay đổi cấu hình (bao gồm cả việc tạm ngừng việc đồng bộ hoá), bạn chỉ cần vào trình đơn Tools/Google Browser Sync/Settings…


Chuyên mục:

,