Nhảm vài câu cho đỡ buồn

Sáng nay thi tiếng Anh. Tưởng dễ hơn thi công chức, ai dè khó phết. Hì hục tiếng rưỡi mới xong. Chán, nộp bài sớm nhất phòng rồi chuồn. Lúc về mới nhớ ra là còn nửa câu chưa viết hết. Thôi, kệ xác!

Tối nay mưa nên kế hoạch dự định mấy tuần nay lại phải hoãn lại.

Mở hộp thư ra thấy bên mlterm thông báo có bản mới (2.9.3), trong CHANGELOG thấy dòng Vietnamese translation for mlconfig [Pham Thanh Long] nằm hẻo lánh ở một góc.

Định viết tiếp n3t nhưng mà thấy oải quá.

À, chiều nay chép hơn chục trang về từ vựng-ngữ nghĩa (phần phân tích nghĩa), toét cả mắt!

Oải quá! Chán chẳng muốn chết nữa…


Chuyên mục: