Ăn phải bùa mê, thuốc lú

Càng nghĩ càng thấy hận cái máy tính với cái blog khỉ gió này. Nó chả để cho mình học bài gì cả :(. Kiểu này thi trượt là cái chắc!


Chuyên mục: