Khi Bill Gates đến thăm

– Khi Bill Gates đến thăm một trường đại học ở Việt Nam thì trường đó sẽ làm gì?
– Sẽ đóng cửa tất cả các phòng thực hành máy tính cho sinh viên. Đề nghị nhân viên tắt hết máy tính,…
– Lí do?
– Vì mọi máy tính đều dùng Windows và M$ Office.
– … Và không có cái nào có bản quyền?
– Tất nhiên!


Chuyên mục:

,