Chẳng biết Giáp Ất là gì

Giáp và Ất cãi nhau. Giáp bảo là không khí không có màu, còn Ất thì bảo không khí màu trắng. Hai bên cãi nhau hồi lâu thì lao vào đánh nhau một trận xém chết, may mà công an xã phát hiện và can thiệp kịp thời. Tất nhiên, cả hai đều bị phạt.

Các cụ đã nói: “Biết mình, biết người…”. Trong chuyện này, Giáp chưa hẳn đã đúng hoàn toàn. Bởi vì, nếu “biết người” Giáp thì sẽ không bao giờ cố đi cãi nhau với những thằng cùn như Ất, để rồi lại bị rước vạ vào thân.


Chuyên mục: