Alien – Alien package converter

Sau mấy vụ lằng nhằng, nhà em tức cú chuyển từ FC4 sang Ubuntu 5.10. Dùng thử mấy hôm cũng thấy phê phê. Hôm nay, đổ đốn tìm cái plugin tách lời (voice) cho xmms để… hát karaoke thì vớ được chú defx. Nhưng khổ nỗi là không biên dịch được, bản nhị phân thì chỉ có .rpm. Chợt nhớ là có cái chương trình có thể đổi rpm sang deb. Google thử một phát thì ra “chú” Alien.

Alien is a program that converts between the rpm, dpkg, stampede slp, and slackware tgz file formats. If you want to use a package from another distribution than the one you have installed on your system, you can use alien to convert it to your preferred package format and install it.

Thử dùng apt-get để cài: sudo apt-get install alien. Ngon!

Từ sau này chỉ việc chạy sudo alien -d <tên_tập_tin.rpm> để chuyển đổi .rpm sang .deb. Thậm chí là có thể cài đặt thẳng bằng tuỳ chọn -i.


Chuyên mục:

,