Chuyên mục
Chụp ảnh

Đầu năm 2011 đi Lóng Luông

Đi Lóng Luông xem người Mông ở Mộc Châu chuẩn bị ăn tết cổ truyền.