Mấy lí do bạn nên dùng Smart Previews

Lâu rồi không viết lách gì nên anh đành đi dịch. Dịch thấy khó quá nên anh đành vừa dịch vừa bịa và gọi đấy là phỏng dịch. Bài này đáng nhẽ đăng ở đây nhưng bên đấy ít bài quá nên anh đành chấp nhận lạc đối tượng một chút.

Xem Mấy lí do bạn nên dùng Smart Previews trên Time Studio.

Bình luận
Lựợm

Lựợm là một cử nhân ngôn ngữ học thích chụp ảnh tư liệu hơn làm web. Anh kiếm sống chủ yếu bằng nghề chụp ảnh ở Hà Nội.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.