Dép tổ ong, phiên bản Hà Giang, 2016

Hôm trước có cán bộ bên tạp chí Đẹp nói anh tìm cho mấy cái ảnh dép tổ ong. Hôm sau, nhân lúc đợi đến giờ chụp ảnh kiếm tiền, anh bèn đi chụp vài cái cho đỡ lạnh.

Quản Bạ – Hà Giang, 12/2016.
Quản Bạ – Hà Giang, 12/2016.
Quản Bạ – Hà Giang, 12/2016.
Quản Bạ – Hà Giang, 12/2016.
Quản Bạ – Hà Giang, 12/2016.

Leave a Reply