Dép tổ ong, phiên bản Hà Giang, 2016

Hôm trước có cán bộ bên tạp chí Đẹp nói anh tìm cho mấy cái ảnh dép tổ ong. Hôm sau, nhân lúc đợi đến giờ chụp ảnh kiếm tiền, anh bèn đi chụp vài cái cho đỡ lạnh.

Quản Bạ – Hà Giang, 12/2016.
Quản Bạ – Hà Giang, 12/2016.
Quản Bạ – Hà Giang, 12/2016.
Quản Bạ – Hà Giang, 12/2016.
Quản Bạ – Hà Giang, 12/2016.
Bình luận
Lựợm

Lựợm là một cử nhân ngôn ngữ học thích chụp ảnh tư liệu hơn làm web. Anh kiếm sống chủ yếu bằng nghề chụp ảnh ở Hà Nội.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.