Tháng 01 năm 2015

Tháng đầu tiên của năm tuyệt vời 2015 đã sắp sửa kết thúc. Anh điểm lại ít ảnh đã chụp. Dẫu biết mình là người “có mới nới cũ”, nhưng không ngờ toàn là ảnh chụp bằng máy mới :p

Chém lợn và chém gió

Tự hôm qua đến nay Phây búc, báo chí bàn nhiều về việc bỏ nghi lễ chém lợn ở Ném Thượng, rồi được đà thì đề nghị dẹp luôn chọi trâu, đâm trâu. Thực ra những ý kiến kiểu như này thỉnh thoảng cũng có xuất hiện, nhưng người châm ngòi lần này là Tổ chức Động vật Châu Á với việc phát động chiến dịch kí tên kêu gọi gì đó. Thành ra nó cũng hơi ầm ĩ so với mọi lần.

Đọc tiếp “Chém lợn và chém gió”