Ảnh chụp trong ngày 11/9/2010

Một ngày chạy sô gần đúng nghĩa. Ảnh vui, nghiêm cấm mọi hành vi như mách lẻo, khiêu khích, gây hấn, bắt cóc, bình luận linh tinh hoặc sử dụng trái phép dẫn đến ảnh hưởng không tốt tới hoà bình thế giới ;-)) Ảnh vui, nghiêm cấm mọi hành vi như mách lẻo, khiêu…