Khủng bố Văn Miếu

Đến hẹn lại lên, ngày thi đại học gần kề, thí sinh và người nhà đến Văn Miếu sờ trộm đầu rùa, hương khói nghi ngút, cầu khấn xì xụp, thì em lại vác máy lên làm một số kiểu. Tất nhiên là chẳng mấy ai dở hơi mà mang hương từ nhà đến đốt, […]